Krajinou prvních Přemyslovců (aneb S českými knížaty ze Stadic do Prahy)

obalka-krajinou-prvnich-premyslovcu.jpgOtomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý Vás ve své šesté společné knize zvou na místa, kde se odehrávaly příběhy prvních Přemyslovců – a kde se rodila česká státnost. Pokud si je vyznačíme na mapě, získáme (až na několik vzdálenějších výjimek) nepravidelný ovál, který obkružuje Prahu do vzdálenosti zhruba 30 kilometrů. Tato dávná ohniska moci a dějiště historických okamžiků jsou dnes skrytá ve stínu metropole a většinou nepatří k turistickým atrakcím. Jako by se mnohá z nich uzavírala do sebe…

Touto nevšední knihou Vám autoři naopak zpřístupní a otevřou tajemnou „krajinu prvních Přemyslovců“. Zatímco Otomar shledával stopy dávných příběhů a mytologické souvislosti, Pepson navštívil a prozkoumal stavby, památníky a jiné zajímavosti, které se v průběhu věků na oněch místech nakupily. Tyto pohledy ze dvou různých úhlů se navzájem doplňují – a společně vytvářejí plastický obraz, jaký Vám neposkytne žádná jiná publikace věnovaná Přemyslovcům.

Na stránkách této knihy – a pak i na vlastní oči, vydáte-li se na cestu – se seznámíte s desítkami pozoruhodných lokalit, kam Vás turistické průvodce obvykle nelákají a kde nebudete obtěžováni davy návštěvníků. O to silnější zážitek tato tichá a zamyšlená místa nabízejí. Není divu; již více než tisíc let tudy kráčejí dějiny, a tak na Vás čeká nejen opomíjená krása, ale také silný genius loci.

Otomar s Pepsonem Vás provedou těmito místy, a to slovem, obrázky i fotografiemi: Pražský hrad/Vyšehrad/Malá Strana – Říp/Ctiněves/Ledčice/Černouček/Krabčice/Kostomlaty pod Řípem/Libkovice pod Řípem – Kouřim – Libušín/Smečno – Levý Hradec/Pravý Hradec/Přední Kopanina/Úholičky – Libčice nad Vltavou/Chýnov/Tursko/Kozinec/Holubice – Budeč/Zákolany/Trněný Újezd/Týnec – Stadice/Hliňany – Stochov/Tuchlovice/Honice/Kačice – Tetín – Přistoupim/Tuchoraz/Bylany/Lstiboř – Stará Boleslav – Vrbčany/Klášterní Skalice/Třebovle – Libice nad Cidlinou – Zbečno/Běleč – Velíz/Kublov/Karlov/Leontýn – Peruc/Telce/Klobuky – Sázava/Nechyba/Krkavčí skály.

Vázaná, lamino lesklé, formát 130x200 mm, 240 stran + 40 stran fotografií na křídě; 225 fotografií a reprodukcí


Tajemný „dlouhý dům“ vzrušuje naši fantazii. Snad jakousi zmatenou vzpomínku na něj najdeme v kronice Václava Hájka z Libočan, jenž ji sice uvádí až v souvislosti se založením protilehlého přemyslovského „hradiště sv. Jiří“ knížetem Boleslavem, ale přesto je jeho „vybájená“ zpráva ve světle archeologických nálezů přinejmenším zvláštní. Posuďte sami: „Kouřimští duom krásný prostřed města dali postaviti a dali jemu jméno Soudný neb Radný a tu sú také práva někdy od Přemysla a Libuše zřízená položili a jimi se spravovali, kterýchž práv jsú na ten čas netoliko Pražané, ale i jiná mnohá města velmi potřebovali a jich neměli. A tak v krátkém času se to město Kouřim velmi pěkným stavením ozdobilo a nad jiná města bylo slavnější.“

Počátkem 10. století zanikl „dlouhý dům“ požárem, tehdy shořely i dřevěné součásti opevnění. Byl to snad důsledek válek knížete Radslava Zlického se sv. Václavem? Vypadá to pravděpodobně, protože krátce poté bylo sídlo znovu, naposledy obnoveno – ale tentokrát na novém, modernějším principu. Obranná hradba akropole byla na způsob hradeb přemyslovských na čele obestavěna kamenem (právě na jejím rozvaleném zbytku dnes stojí kaplička sv. Víta) a na místě vypáleného „dlouhého domu“ vznikl „dvorec“, areál s několika roubenými obytnými a hospodářskými staveními (včetně podzemních zásobáren zrní), uzavírajícími obdélník kolem chráněného vnitřního dvora. Asi před polovinou 10. století bylo i toto sídlo vypáleno – a Stará Kouřim už zůstala navždy pustá.

Polní cesta nás vede travnatými pláněmi, nad nimiž letí bílá oblaka jako stáda bělostných beránků. Je to cesta do hlubin času, do míst, kde poznáme nejdůvěrnější tajemství Staré Kouřimi. Směřuje k mělce zahloubenému úvalu mezi akropolí a nejstarší částí hradiště, kde se skrývá Libušino jezírko. Je to velice zvláštní místo. Obdélníková nádrž bývá, bohužel, většinu roku vyschlá; dávný puklinový pramen se z neznámých důvodů ztratil a dnes je jeho napájení závislé pouze na dešťových srážkách. Měl jsem mimořádné štěstí, když jsem tady na jaře roku 2005, brzy po tání sněhu, místo tradiční jámy s vyschlým dnem spatřil lesklý obdélník hladiny, po níž jako by běžely desítky prchavých stínů. Bylo to skutečně kouzelné věštecké zrcadlo, nad nímž jsem si dovedl představit bájnou věštkyni Libuši. Ano, na Staré Kouřimi cítíte přítomnost pramatky národa mnohem silněji než na Libušíně u Kladna či na pražském Vyšehradě! Tady ten dávný mýtus pořád žije a dýchá…

Ta energie se kupodivu neztrácí, ani když je jezírko na troud vyschlé! Mocná a povzbudivá síla jako by zvolna putovala kolem jeho břehů a nádherné vrby, které se tu během posledních desetiletí bujně rozrostly, ji ještě umocňují. Jejich kmeny se naklánějí ve fascinujících úhlech, plazí se nízko nad zemí jako mírní, ochočení draci, zvoucí návštěvníka k pohodlnému usazení na svém hřbetě. Potkali jsme tu partu mladých lidí; seděli a leželi na vrbách se zavřenýma očima, přitisknuti zády k teplé kůře. Také pes, velký černý vlčák, ulehl mezi vystouplé kořeny a položil hlavu na přední tlapy. Sladké uvolnění… Je to zvláštní; nic mimořádného tu nevidíte, jen jámu s rozpraskaným suchým blátem na dně, částečně zavátou suchým listím, a mlčící vrby kolem dokola v nažloutlém svitu pozdního odpoledne – a přesto se vám odtud nechce. Je tu tak dobře a konejšivě jako v mateřské náruči.

Archeologický průzkum ukázal, že původně přírodní jezírko bylo někdy na počátku 9. století uměle rozšířeno do tvaru obdélné nádrže, jeho břehy byly zpevněny kůly s propleteným proutím a byl upraven sestup k vodě s povalovými chodníčky a schůdky. Ze severozápadní strany ho kryla dřevěná palisáda s předsunutým, dva metry hlubokým příkopem (její průběh dnes naznačuje linie křovin). Mezi příkopem a břehem jezírka byly nalezeny zbytky velikých ohnišť; zde patrně hořely obětní hranice k poctě božstva pramene. Možná, že určená kněžka (jejíž titul mohl znít „libuše“ – bylo to tedy označení funkce, nikoliv vlastní jméno) mezi nimi pravidelně sestupovala k vodě, aby věštila budoucnost zlického národa z odlesků v hladině nádrže. Třeba nádržka sloužila i k rituálním koupelím... A v neposlední řadě byl zdejší pramen zdrojem pitné vody pro obyvatele hradiště. Název Libušino jezírko se prý traduje od nepaměti, ačkoliv písemně je poprvé doložen až v pozemkových záznamech z roku 1592.

O mimořádné posvátnosti místa svědčí okolnost, že na jihovýchodním břehu jezírka vzniklo pohřebiště zlických knížat. Archeologický průzkum tady odhalil úžasné svědectví o jejich moci a bohatství; ten objev by se snad s trochou nadsázky dal přirovnat k odkrytí hrobek vládců starořeckých Mykén. Šest nejstarších hrobů bylo vytesáno hluboko do skalního podloží a má podobu šachtových komor, uzavřených kamennými víky. U koster statných mužů se nacházela přepychová výbava, v níž nechyběly skvostné, rytím a vykládáním zdobené meče, stříbrem kované řemení, zlacené ostruhy a bohatě zdobená vědra. Unikátní jsou však zejména předměty, představující insignie (znamení) moci, tedy jakési prvotní „korunovační klenoty“. Patří k nim stříbrem plátovaný a řadami podkovovitých vrypů a vlnovek zdobený čakan (čakan je původně válečná sekerka s ostřím na jedné a s kulovitým zakončením na druhé straně hlavice). Odborníci usuzují na orientální původ vzácné zbraně, neboť má typické znaky jemné práce perských klenotníků. Neméně pozoruhodný a velmi exoticky vyhlížející je stříbrný nákrčník v podobě hada. Nechybí ani zlatem a stříbrem zdobená bronzová špice obřadního kopí či slavnostního dřevce pro praporec.

Nedlouho po uzavření šesté skalní knížecí hrobky došlo ke změně pohřebních rituálů. Na břehu jezírka se těla zemřelých začala ukládat do jam běžných rozměrů. Už se v nich neobjevují jednoznačné odznaky vládců, přesto je jasné, že sem byla pohřbívána elita hradiště. Velké množství zlatých a stříbrných šperků v hrobových inventářích má v tomto „mladším období“ jednoznačně velkomoravský charakter. Nejbohatší je hrob ženy z první poloviny 10. století, pro niž se mezi odborníky vžilo označení „kouřimská kněžna“. I ona byla na „poslední cestu“ vybavena velkým množstvím šperků ve stylu Velké Moravy, jako jsou gombíky s květinovým reliéfem nebo stříbrné perly s jemnou granulací, zlacená spínací jehlice, stříbrné náramky a množství dalších drobností. Co však lze mezi jejími klenoty považovat za zcela unikátní, to jsou čtyři páry stříbrných náušnic s dlouhými řetízkovými přívěsky, jejichž horní část tvoří kruh, do kterého je umístěna postavička beránka. Podle odborníků nemá tento šperk v moravských nálezech obdobu a je něčím zcela novým ve výtvarné tvorbě 10. století.

Znamení beránka. Možná, že jde o první dotek křesťanství, symbol Krista (Hle, Beránek Boží!). Ale cítím i dávné souznění s „Hradem pastevců“.

Zajímavý je nález základů malé obdélníkové dřevěné budovy, která vznikla někdy před polovinou 10. století, v posledním období existence pohřebiště. Usuzuje se, že mohlo jít o křesťanskou kapli. Vzhledem k tomu, že Stará Kouřim byla bránou k Moravě a že přes Zlicko proudily kulturní vlivy z východu dále do Charvátska, Pražska a země Lučanů, dá se očekávat, že na zdejším hradišti nalezli po pádu Velkomoravské říše útočiště nejen mnozí šlechtici a řemeslníci, ale také vyhnaní kněží, žáci moravského biskupa Metoděje, a ti zde sloužili staroslověnské bohoslužby. A proč od kaple vedly schůdky přímo do nádrže? Patrně tehdy bylo Libušino jezírko využito jako přírodní baptisterium, jako místo pro křty pohanů. Tradice Libušiny posvátné vody tak našla nové – a poslední – naplnění. Možná jen dvě desetiletí poté všechno násilně zaniklo v křiku útočníků a řinčení mečů, v plamenech a dýmu.

Ale mateřská postava Bílé paní se tu prý stále zjevuje, hlavně za mlhavého podzimního svítání. Obchází své jezírko, aby chránila jeho hmotné i duchovní poklady.


Také v „nové“ Kouřimi je toho dost k vidění. Je obehnána výjimečně dochovanými hradbami ze druhé čtvrtiny 13. století (srovnatelné jsou u nás snad jen v Poličce). Přežilo jich 1 250 metrů – a ze čtyř bran jediná: Pražská brána na severu starého města. Ani ona se dnešních dnů nedožila v původní podobě, kdysi bývala o jedno a půl patra vyšší. Za její snížení nemohou boje, ale přestavba po jednom z požárů v 17. století. I tak je považována za nejlépe zachovanou stavbu svého druhu v Evropě.

Poslouží nám tedy coby unikátní vstup do „staré, ale přesto nové“ Kouřimi, avšak setrvejme ještě chvíli vně hradeb. Ulice s výstižným názvem Okružní totiž nabízí několik míst, která bychom neměli minout.

Pokud jsme řekli, že kouřimské hradby jsou jedněmi ze dvou nejzachovalejších u nás, pak kouřimské stodoly jsou už naprostým unikátem. Pravda, pás předměstských stodol před hradbami býval v každém českém městě. Zachovaly se však jen a pouze tady – a zejména na severu hradebního okruhu. Je to způsobeno hospodářskou stagnací Kouřimi, která se nerozvíjela jako jiná města, zůstávala dlouho uzavřená ve svých hradbách, a tudíž nepotřebovala nový prostor, což jinde vedlo ke zboření takovýchto staveb. Ani v jednadvacátém století se zatím nezdá, že by byl pás vně kouřimských hradeb vystaven nějakému enormnímu tlaku developerů, ale vzhledem k jedinečnosti této památky bych doporučil jejich vzetí pod památkovou ochranu.

Pás stodol je mezi Pražskou bránou a autobusovým nádražím dokonce oboustranný. Vyhlédneme-li z brány opačným směrem, uvidíme pozdně gotický hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice z roku 1591. Hřbitov je kolem něj dodnes a k tomu křesťanskému přiléhá od severu i malý a poměrně mladý židovský.

A pokud máme auto či chuť na procházku, můžeme se vydat po silnici 334 k severu, tedy směrem na Třebovli. Po levé straně uvidíme barokní, klasicistně přestavěnou kapličku svaté Anny. Není ničím zvláštní, ale ona i její lokalita, kde se dříve nacházela gotická boží muka, vyzařuje půvab a klid.

Leč zpátky do „našeho“ města. Abychom vyčerpali všechny pozoruhodnosti podél Okružní ulice, zmíním ještě kamenný most z 19. století dlouhými nájezdovými rampami v místě, kde Kolínská ulice překračuje Výrovku. A na opačném místě – na křižovatce ulic Československé armády a Okružní – pětibokou kapli Panny Marie Pomocné. Její plány vypracoval sám Jan Blažej Santini-Aichel; byly však po jeho smrti, když došlo k realizaci, značně pozměněny ve stylu přicházejícího rokoka. Je to velká škoda, protože Santini nepochybně otiskl svou genialitu i do tohoto drobného díla. Na druhou stranu kaple nepostrádá půvab ani ve své rokokové podobě. A má navíc vzpomínkovou funkci: na tomto místě bylo prý upáleno pět cisterciáků ze zdejšího zaniklého konventu.

Za stopami po tomto klášteru s kostelem svatého Martina a kaplí svaté Anny se musíme vydat už do ohrazeného města. Zdejší probošství založili (obdobně jako konvent v nedaleké Klášterní Skalici) sedlečtí cisterciáci, a to v roce 1248. Husité se zde chovali stejně nelítostně jako kdekoli jinde, a z klášterního areálu zbyly jen ruiny – na počátku 17. století ještě viditelné, o dvě století později už nikoliv… nemluvě o dnešku. Snad je cosi (předpokládám, že jen terénní stopy) ke spatření v soukromé zahradě (a kamenné artefakty v městském muzeu). Na veřejných místech, tedy tam, kde se kříží ulice Nové město a (příznačně nazvaná) Klášterní, jsem pátral pečlivě, leč marně.

Příznivější osud potkal bývalý měšťanský pivovar a sladovnu v opět výstižně pojmenované Pivovarské ulici, ačkoli dnes už nejsou funkční. Blížíme se k centrálnímu Mírovému náměstí. Kouřim je památkovou zónou, a tak vidíme několik pěkných domů. Vaší pozornosti však doporučuji hlavně kašnu se sochou Immaculaty, symbol astronomického středu Evropy (že se v něm nacházíme, to už víte z Otomarova textu), starou, původně gotickou radnici (v současnosti Muzeum Kouřimska), pomník Prokopa Velikého (jsem všechno, jen ne příznivce husitů, ale na rozdíl od Žižky naši předkové poněkud šetřili připomínkami jeho následníka, proto na jednu z nich upozorňuji)… a v jižní části náměstí čtyři katolické památky.

První dvě patří k sobě a jsou pohledovou dominantou třeba od Staré Kouřimi. Mluvím o kostelu svatého Štěpána, pozoruhodné trojlodní bazilice, budované od šedesátých let 13. století (skrývá vzácnou kryptu, nyní kapli svaté Kateřiny, s nástěnnými malbami andělů hrajících na hudební nástroje, což je mi sympatické), a exteriérově ještě krásnější, goticko-renesanční a 34 metrů vysoké zvonici. Vystavěl ji v roce 1525 italský mistr Filippo a koncem 19. století pseudogoticky upravil Josef Mocker. Proslulá je také nezvyklým zavěšením zvonů „na vysoké točení“, tedy srdcem vzhůru (totéž najdeme u nás už jen v Rovensku pod Troskami). Dva dochované zvony Štěpán a Marie pocházejí z roku 1671, rozeznívají se šlapáním a váží 1 200, respektive 750 kilogramů. Původně byly čtyři a jejich souzvuk byl prý tak lahodný, že vháněl slzy do očí.

Nám slzy do očí vháněl sníh smíchaný s deštěm – pro návštěvu Kouřimi jsme si vybrali zatraceně nevlídné počasí –, proto jsme jen rychle pohlédli na další dvě z kvarteta katolických památek, totiž na sochu svatého Jana Nepomuckého (neznámý autor ji vytvořil ještě před Johánkovým svatořečením) a na děkanství (dnes není v Kouřimi ani „obyčejná“ farnost!)…

… a vydali se za dalšími zajímavostmi, teď už mimo ohrazené město. Možná je Vám známo, že se jižně od něj nachází skanzen. Ten protentokrát s dovolením opomiňme. Tato kniha je především o Přemyslovcích, o hradištích… Starou Kouřim s Vámi prošel Otomar, ale zbývají nám ještě dvě.

Ano, v okolí města jsou tři hradiště! Nejprve se dáme Komenského ulicí na jih a u nenápadného litinového krucifixu na kamenném podstavci odbočíme doleva. Nacházíme se pod hradištěm u svatého Jiří, zvaným také „Druhá Kouřim“. I odsud je pěkný výhled na kostel svatého Štěpána se zvonicí (jen škoda, že historicky vyhlížející budova před nimi vypadá jako „po boji“), ale hradiště už připomínají jen nevýrazné valy. Zdejší strategickou polohu na ostrožně mezi Střebovkou a Výrovkou si zvolili Přemyslovci poté, co si podrobili Slavníkovce a Zličany – a ještě předtím zanikla Stará Kouřim. Jsme tedy na samém konci 10. století. Na zdejší akropoli stával knížecí dvorec a dva kostely: starší svatého Klimenta (nejstarší svatostánek v Kouřimi) a mladší svatého Jiří (ten bychom tu našli až do roku 1830). Hradiště mělo dokonce vlastní mincovnu! Ale i je nakonec potkal neblahý osud; sídlil tu sice mimo jiné syn Boleslava II. Oldřich, když byl ještě údělným vládcem nad poraženým Zlickem, později však patřilo Děpolticům, vedlejší přemyslovské větvi, jejíž mocenské nároky (mimo jiné na markrabský titul) ohrožovaly pražské Přemyslovce. Přemysl I. Otakar proto v roce 1233 vytáhl proti Děpoltovi III., jeho hradiště dobyl – a to posléze zaniklo, když bylo v roce 1263 mocenské centrum přeloženo do nově založeného města Kouřim. Na necelých šest století přežil jen osamělý kostel svatého Jiří, a dnes už ani ten ne.

Vracíme se na silnici 334, tedy na pokračování kouřimské Komenského ulice, a míříme ještě dále na jih. U dalšího krucifixu odbočujeme opět doleva. Z úzké silničky odbočuje pěšina dolů a vlevo kolem starobyle vyhlížejících, udržovaných a obydlených domků. Jsme nad mlýnem Bukačov. Ten leží dole u Výrovky, a jak to zdálky vypadá, na jeho obnově se už pracuje. Je to dobře, protože tu klapal zřejmě už za husitských dob. V 16. století se mu říkalo Vojtěchovský, a to podle kostelíka svatého Vojtěcha, stojícího nad mlýnem – a ano, na stejnojmenném, třetím kouřimském hradišti, zvaným tedy hradiště u svatého Vojtěcha. To zřejmě existovalo mezi 11. a 12. stoletím (avšak osídlení této lokality je výrazně starší, už kolem roku 3 000 před naším letopočtem tu vznikla výšinná osada lidu řivnáčské kultury). Duchovním centrem hradiště byl zmiňovaný kostel svatého Vojtěcha, obklopený rozsáhlým pohřebištěm (používaným prý ještě asi sto let po zániku hradiště). Ten dal lokalitě jméno a zanikl koncem 18. století (jeho fragmenty jsou – prý – zazděny ve zdivu mlýna Bukačov). Dodnes není jasné, jaký byl účel tohoto nejmenšího a nejmladšího ze tří kouřimských hradišť; podle dvou převažujících hypotéz šlo buď o předsunuté strážiště přemyslovského hradiště u svatého Jiří, nebo o samostatné hradiště knížecího úředníka.

Dáme-li se ještě dál proti proudu Výrovky, dojdeme k dalšímu mlýnu – k Pášovu. Nese toto jméno podle jednoho z majitelů, Václava Paška alias Páši, a je přibližně stejně starý jako Bukačov (poprvé je připomínán k roku 1404). Postrádá však jeho půvab a podle cedulí na jedné z budov slouží jako ubytovací zařízení.

Nesmírně půvabná je však zdejší Výrovka. „Posvátná trojice“ voda – kámen – strom nás provází závěrem našeho kouřimského putování. Ani to není všechno, ale ke dvěma zámkům v okrajových částech Kouřimi – ano, i takové památky tu jsou! – Vás, milí přátelé, vezmu někdy příště.


Obrozenecká idea o Libuši, věštící ze skály vysoko nad Vltavou slávu české země, je však pouhým „národním snem“. Libuše sem zkrátka nepatří! Při hledání pravdivějšího obrazu se musíme vrátit ke Kosmovi a uvědomit si, co vlastně napsal. Podle něj mýtická trojice sester sídlila na „hradech“ pojmenovaných podle nich: tedy Kazi na Kazíně, Teta na Tetíně – a Libuše, jak jinak, než na Libušíně!

Libušín existuje dodnes, je to hornické městečko ležící zhruba 4 km severozápadně od Kladna.

Nás však bude především zajímat ostroh, tyčící se vysoko nad obcí a vklíněný trojúhelníkovým výběžkem mezi hluboké rokle Svatojiřského a Libušínského potoka. Pozdější jméno mu dal kostel, zasvěcený – stejně jako na Řípu, Pražském hradě, v Dušníkách u Prahy, u Kouřimi, v Libomyšli a na desítkách dalších míst, kde bylo uctíváno Slunce – svatému Jiří. Posvátný jezdec zabíjí kopím symbolického draka, čili probodává slunečním paprskem temné síly chaosu. Ve středověku na této náhorní planině stávala dokonce vesnička. Říkávalo se jí Hradisko svatého Jiří a patřívala pod správu benediktinů z kláštera Ostrov, později ze Sv. Jana pod Skalou. Zůstal po ní jen hřbitov (nejstarší náhrobky jsou tu z dob třicetileté války) a právě kostel sv. Jiří.

Kostelík je v základu raně gotický z počátku 13. stol., v 17. stol. byl upravován barokně. Spolu se samostatně stojící dřevěnou zvonicí z 15. stol. (nedávno krásně zrekonstruovanou) působí velmi malebně, jako oáza velebného klidu uprostřed rozlehlé náhorní louky se zbytky ovocného sadu. Okolní strmé srázy a zaniklé valy dávného hradiště jsou zarostlé lesem a houštinami. Najdeme tu zejména unikátní porosty vzácných dřínů, s několika nezvykle letitými jedinci. Cítíme, že jsme v centru velmi posvátného místa.

Co o něm říká strohá zpráva z archeologického věstníku?

„Hradiště Libušín zaujímá plochu přes 12 ha a skládá se ze tří částí. Na východním konci je to ze všech stran opevněné vlastní jádro, zhruba oválného tvaru o rozloze 2,6 ha. Na ně směrem k jihozápadu navazuje rovněž dokola opevněné vnitřní předhradí. Ještě dále k jihozápadu, odkud bylo hradiště po rovině nejzranitelnější, završuje obranu třetí val vnějšího předhradí. Tento vnější val pouze přetínal prostor mezi oběma roklemi. Boční strany opevněny nebyly. Na severní straně areálu byl navíc opevněn i menší prostor kolem vodního pramene.

Ze stavebního hlediska představovalo obvodové opevnění vnitřního areálu zeď z nasucho kladených opukových kamenů, z vnitřní strany zesílenou několik metrů širokým hliněným násypem uzavřeným do konstrukce z dřevěných trámů. Část hradby obrácená jihozápadním směrem byla zvnějšku zesílena příkopem. Vnější val byl oproti dvěma vnitřním jednodušší. Tvořil ho hliněný násep se zdí na vrcholu. Opevnění se dnes dochovalo do výšky 2-3 m, ale původní výška bývá odhadována na 4-5 m.“

Představuji si, jak se na akropoli této planiny kdysi tyčil dřevěný dvorec s velkou halou, podepřenou dubovými sloupy. Jeho název Libušín přešel později na městečko dole pod kopcem. Libušín! Opravdu žila Libuše právě tady? Odtud věštila slávu budoucí Prahy?

To není tak jisté. Někteří badatelé se dokonce domnívají, že Libušín byl založen až koncem 10. století pražskými knížaty jako strážní místo na horké hranici s obávanými Lučany. A při útoku Lučanů byl vypálen a zničen. Naposledy snad sehrál obrannou úlohu při válkách knížete Oldřicha s polským knížetem Boleslavem Chrabrým. Poté ztratil obrannou funkci a přežíval ještě nějaký čas jako hospodářské centrum. Byla to tedy především vojenská stanice. Jenže… jenže je tu několik velmi zvláštních tajemství.

Za prvním z nich se vydáme po severním svahu, který končí jámou a výsypkami uhelného dolu Schöller, jenž počátkem 20. století bez jakýchkoliv ohledů narušil část hradiště. Strmě klesající pěšinka nás zavede ke studánce. Pramen tady stále, již po tisíce let, prýští v malé rokli. Nad ním se zdvíhá násep zarostlého valu. Možná by nás ani nenapadlo, že tato rokle je vlastně umělý úvoz, vylámaný dávnými obyvateli do skály, Je zřejmé, že přístup k prameni, který vlastně ležel už mimo areál hradiště, si zdejší obyvatelé dobře chránili. Zdroj vody byl v době obléhání životně důležitý.

Jenže historie studánky, které se říká Libušina, sahá do mnohem dávnějších dob. Potvrdil to archeologický výzkum. V okolí pramene se našly střepy mnoha nádob, patřících ke keramice takzvaného pražského typu, která je datována do 6.-7. století. Původ hradiště se nám tedy posouvá do velmi dávné, doslova mýtické minulosti, o níž se nám nezachovaly žádné písemné zprávy. Podle odborníků tehdy ještě nešlo o hradiště, ale o neopevněnou slovanskou osadu, patrně obehnanou jen kůlovým plotem. A možná ani ne o osadu. Spíše svatyni, sídlo mocné vědmy…

Připadají vám tyto úvahy příliš odvážné?

Některé střepy nádob, nalezených v blízkosti studánky, nesly velice zvláštní značky. Kosé kříže ve tvaru X, spirály… nebo jde možná o něco, co se podobá svastice, hákovému kříži, tomu pradávnému znamení Slunce, koulejícího se po nebi.

Naprostým unikátem je však zlomek hliněného vypalovaného disku, po jehož obvodě jsou kolem centrálního otvoru umístěny kružnice s vypíchanými důlky, rozdělené do výsečí. Odborníci se shodují, že šlo o rituální předmět, symbol slunečního kotouče, ale současně předmět velice praktický, vlastně kalendář, na němž bylo možno porovnávat sluneční fáze a měsíční cykly. Do středového otvoru se patrně umisťoval dřevěný kolík, jehož stín fungoval podobně jako ve slunečních hodinách. Uplynulý cyklus se označoval tím, že do důlků se postupně vkládaly malé oblázky.

Jde tedy o zařízení, které svědčí o hlubokých astronomických znalostech našich slovanských předků. A z toho lze odvodit, že Libušín měl mimořádné postavení v jejich duchovním životě, že zde bylo jakési centrum, kde se sledoval čas, udílely rady a hledaly odpovědi na znepokojivé otázky. Možná šlo skutečně o věštírnu.

Další pozoruhodnost objevíme, když se vydáme cestičkou po hřbetě jižního valu. V místech, kde se tento val lomil (a byl v pozdější době opravován, tedy zpevněn proti sesouvání zídkou z opukových kamenů, spojených jílem), našli archeologové na některých z kamenů zvláštní rytiny. Jejich reprodukce si můžeme prohlédnout přímo na místě nálezu, na tabuli naučné stezky. Na obrázcích vidíme jezdce s kopími a praporci. Všimneme si, že na nich mají znamení ležatého kříže, tvaru „X“, jenž býval považován za magický zámek, uzavírající cestu temným a zlým silám. Záhada je, co to vlečou za sebou. Někteří jako by za sebou táhli spirály, podivné labyrinty. A proč jsou obrázky přeškrtány, a co ty řady čárek? Jako by se něco odpočítávalo. Tvrzení některých historiků, že tyhle figurky vyrývali vojáci, nudící se na hlídce, mi připadá nevěrohodné. Jde zcela jednoznačně o zaklínací obrazce, jejichž symbolika nám není úplně jasná. Napadá mě, že zachycují sluneční jezdce s labyrintem vesmíru a kódu života.

Je těžké představit si, jak to tu kdysi vypadalo. Domnívám se, že Libušín byl významnou svatyní slunečního kultu, dost podobnou té, kterou známe z antických Delf. V Delfách podle pověsti sluneční bůh Apollón přemohl podzemního draka Pythona a přinutil ho, aby mu sloužil. Zkrotil tedy démona podsvětí podobně jako sv. Jiří. Kněžky podsvětí, zvané pýthie, tam upadaly do prorockého transu a věštily. Něco podobného se mohlo dít na Libušíně.

Dodejme, že nejstarší záznam pověsti o založení Prahy vůbec nezná nějakou Libuši. Kněz Kristián ve své legendě píše, že Češi, žijící původně „jako nerozumné stádo“, byli napadeni zhoubným morem. V zoufalství se obrátili na radu k nějaké hadačce, a ta jim řekla, že musí založit město, které je zárukou zákona a pravidel řádného života, a zvolit si do svého čela důmyslného muže. Vybrali tedy toho, kdo byl nejzdatnější v orbě, a zasnoubili ho s onou panenskou hadačkou. Hladomor zmizel, vyprahlá Praha se zazelenala a potomci přemýšlivého Oráče a hadačky od těch dob Čechům moudře vládli.

Proč tedy té tajemné hadačce začali říkat Libuše?

Domnívám se, že vůbec nešlo o osobní jméno, ale o označení funkce, podobně jako v Delfách zmiňované pýthie. Všechny kněžky slunečního kultu se v Čechách nazývaly „libuše“. Něco je nám „libé“, „líbí se“, tedy má to čelní postavení, je to nejlepší, zářivé, skvoucí nade vším („lub“ býval i staročeským výrazem pro čelo). Pak není divu, že je Libuše připomínána na mnoha místech Čech (například ve zličské Kouřimi, ve slavníkovské Libici, v přemyslovských Libčicích nad Vltavou). Neznamená to, že by tolik cestovala: prostě na všech zmiňovaných – a mnoha dalších – místech měli svoji „libuši“!


Otomar správně napsal, že se důl Schoeller (či Schöller), později zvaný Nejedlý, nemilosrdně zakousl do teritoria přemyslovského hradiště. Přesto bych rád vzal tento těžební komplex na milost, a to hlavně díky kozlíkové těžní věži s příhradovou konstrukcí Thomson-Beck – druhou takovou na Kladensku, prošpikovaném doly, nenajdeme. Pohříchu je také (spolu s jednou z budov na své straně silnice) jediným, co dostává řádnou péči. Zbytek by si mohl klidně zahrát třeba ve filmu o černobylské katastrofě. Snad jednou příslušné orgány pochopí, že i takovéto areály patří do naší historie, že na ně máme být hrdí a že jim jejich přínos máme vracet údržbou či renovací…

Schoeller není jediným takovým podnikem v Libušíně. Na opačné straně, na odbočce silnice od kladenského Rozdělova, najdeme důl Max. Pokud nesl jeho „kolega“ postupně jména dvě, Max to má výrazně pestřejší: v běhu dějin se nazýval také President Beneš, Fierlinger II a Gottwald I. Tyto potentáty netřeba představovat; k původnímu názvu vysvětleme, že Max Egon Fürstenberg byl členem správní rady Pražské železářské společnosti. K zahloubení tohoto černouhelného dolu došlo v letech 1890-1892 a těžilo se zde až do roku 1980. Na rozdíl od Schoellera tu nenajdeme těžební věže, ty byly zbourány v roce 1989, zato nás potěší zajímavě řešená halová strojovna. Díky tomuto funkcionalistickému objektu má i Max svůj unikát v rámci kladenského kamenouhelného revíru. Celý areál je opět zchátralý, avšak celkově tak nějak veselejší než Schoeller. I díky tomu, že přece jen žije – je obydlen a sídlí tu několik firem. Ve vstupu a fotografování mi však nikdo nebránil.

Pro úplnost dodejme, že v Libušíně býval rovněž důl Jan – a jihozápadně od města výšinné opevněné sídliště Na Starých zámcích. To najdeme východně od křižovatky s pěkným jménem U Ručiček, kde se větví silnice na Rozdělov a Kamenné Žehrovice. Jde o zaniklé sídlo a hospodářský dvůr drobné šlechty, které existovalo mezi 13. a 15. stoletím a dokonce snad bylo obklopeno i vesničkou. Dnes tu, na ostrožně nad Knovízským potokem, nalezneme jen terénní pozůstatky.

Hradisko svatého Jiří, respektive dnes na mapách zvané hradiště Libušín, Vám popsal kolega, doplním jen smírčí kříž Jiřího Smeckala (uváděn také jako smírčí kříž G. Smeckala) v jihozápadním rohu hřbitova. Tento kříž z tvrdého pískovce je ozdoben růžicí a ve spodní části výmluvným nápisem: LETHA P(ANIE) : 1644 / Z PISTOLE GEST / ZASTRZELEN / GIRZICK SMECKAL. A při pozorné prohlídce hřbitova nám neunikne, že je tu pohřben i známý výtvarník Karel Nepraš se svou ženou Naďou Neprašovou (Plíškovou).

Když přestal zdejší kostelík svatého Jiří kapacitně stačit, byl roku 1907 postaven novogotický kostel svatého Prokopa dole ve městě. A to stavitelem Ullmannem, možná potomkem tehdy již nežijícího Vojtěcha Ignáce Ullmanna, podle plánů dalšího slavného nebožtíka Josefa Mockera. Svatostánek, který uvnitř vymaloval Rudolf Růžička, je ve slušném stavu a přísně shlíží na své okolí. To nepostrádá zajímavé stavby a prvky, avšak čas jako by se zde zastavil v okamžiku, kdy z dolů vyjely poslední vozíky s uhlím...

V nejbližším okolí bych rád zmínil perlu barokní zbožnosti – Smečno.

Velkolepě nás uvítá už u silnice 238 od Kačice, a to na úrovni bývalého ovčína (a stejnojmenné autobusové zastávky či vodojemu). V polích se mezi dvěma vzrostlými stromy tyčí impozantní obelisk Clam-Martiniců (říká se mu také Pyrám). Tento 11 metrů vysoký objekt z žehrovického pískovce tu nechali v roce 1847 vztyčit úředníci na počest hraběte Karla Jana Nepomuka Clam-Martinice. Pragmatický byrokrat ví, jak vzdát vrchnosti patřičnou úctu! K té přispívaly i nápisy na jednotlivých stranách, odmontované (jak nás nejprve napadne) nějakým podobně přičinlivým komunistou, pokud se tak nestalo už dříve; a nejspíš ano, vždyť první republika se s tímto rodem nemazlila. Buď jak buď, s jejich zněním se můžeme seznámit alespoň díky informační tabuli, ale podle mého názoru je škoda, že nebyly (byť ve formě replik) znovu vsazeny. Dotčený hrabě Clam-Martinic byl vskutku velký muž a zasloužil by si to! O kousek dál u silnice mineme prostá boží muka, která jako by už předznamenávala duchovní rozměr Smečna.

Po vjezdu do města nás po pravé straně Kačické ulice zaujme bývalá panská sýpka. O něco severněji je druhý zdejší obelisk – Jaroslava Bořity z Martinic. Tento šlechtic, vstoupivší do obecného povědomí zejména kvůli třetí pražské defenestraci, ho tu nechal vztyčit v roce 1607 coby věčnou připomínku rekatolizace svého panství.

Před základní školou najdeme jen prostý křížek, zato o kousek dál sochu svatého Donáta z roku 1738, zřejmě od Ignáce Františka Platzera. Stávala v polích západně od města a na svém novém místě je pěkným doplňkem děkanství. Tato krásná goticko-renesanční budova vznikla snad v 80. letech 16. století přestavbou starší fary, která byla na děkanství povýšena právě zásluhou Jaroslava Bořity z Martinic. Asi i Vás by napadlo, že svého času sloužila také jako škola. A je – obdobně jako další památky – přinejmenším zvenčí v dobrém stavu, za což smečenské rád pochválím!

Kousek za sokolovnou, před pěkným městským domem čp. 106, ční vysoko nad našimi hlavami – neboť je umístěna na kamenném sloupu – dynamická socha svatého Jiří, což dává vzpomenout na Libušín. Pochází z 18. století, v následujícím byla opravena.

Pokračujeme-li směrem ke Slanému, u ulice se zajímavým názvem Na Bambouze najdeme hřbitov s hrobkou Clam-Martiniců. Zmiňme v této souvislosti, že Smečno je příkladem věkovité držby jediným rodem, vždyť Martinicové (od roku 1789 Clam-Martinicové) je drželi od roku 1418 přesně půl tisíciletí!

Vraťme se však k největším a nejpůsobivějším památkám ve městě, které nás zdálky vítaly, už když jsme stáli u obelisku Clam-Martiniců. Kostel Nejsvětější Trojice se může pyšnit stejnojmenným obrazem Antonína Towary, oltářem od zmiňovaného Ignáce Františka Platzera, ale hlavně varhanami z roku 1587, které jsou považovány za vůbec nejstarší u nás! Nástroj samozřejmě prošel celou řadou oprav, ale v roce 1990 bylo prokázáno, že většina píšťal slouží nepřetržitě už od renesance.

Venku kostel doprovází svatý Jan Nepomucký, především však nádherné sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1744. Potřetí se tu setkáváme s Platzerovým dílem, zatímco podstavec byl postaven podle návrhu samotného Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

To už se nacházíme poblíž nejmohutnější ze zdejších pozoruhodností. Smečenský zámek se proměnil v domov pro osoby se zdravotním postižením, avšak zvenčí ho můžeme nerušeně obdivovat, ba i do nádvoří vstoupit – poté, co projdeme mezi dalšími dvěma obelisky (a po pravé straně si všimneme bývalého pivovaru, na rozdíl od ostatních staveb zchátralého). Toto byvší panské sídlo, původně gotická tvrz, přestavěná na renesanční zámek a později barokně, je však v naštěstí v dobrém stavu. Snad je zásadně nepoznamenalo ani období od roku 1950, kdy se tu nacházel internát hornického učiliště. Ostatně jako ubytovací zařízení začalo sloužit už po první světové válce, kdy majetek Clam-Martiniců radostně konfiskovala nová republika. Státy se udržují těmi idejemi, na kterých vznikly…

Interiéry jsou tedy využívány účelově, prohlédnout si je nemůžeme (a vybavení bylo stejně odvezeno v rámci „spravedlivé a pokrokové“ konfiskace). Projděme se tak alespoň pěkným parkem. Potěší nás nejen barokní vázy a kašna, ale především dvě dvojice soch: Samsona s Herkulem a Pomony s Florou. A také sala terrena z roku 1730, sloužící dnes jako týdenní stacionář pro seniory a postavená snad opět podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Její průčelí je vzorně udržováno, ale zadní část s dvouramenným schodištěm a zřejmě bývalou kašnou však už bohužel podléhá řádění nekalých živlů a sprejerů. A neznámý nikoli vojín, ale blbec se podepsal také na nedalekém kamenném krucifixu s válcovitým podstavcem.

Věřím však, že se dostane i na tuto partii a na zanedbaný pivovar, a Smečno se tak zařadí mezi místa, která se mohou pochlubit příkladnou a úplnou renovací svých historických skvostů. Má k tomu skvěle nakročeno – a po mém soudu jde o jedno z památkově nejbohatších malých měst České republiky. Jeho návštěvu Vám vřele doporučuji!


Vzpomínám, jak moje babička mívala na zdi barvotiskový obraz s dojemnou scénou: Zurčící vodopád padá z omšelé skalky, pod rozložitým dubem klečí mladá, poloobnažená selka a pere v tůni prádlo. Opodál užasle zarazil koně kníže, vracející se tudy z lovu, ohromen zjevem ženy, která, jak praví kronikář Kosmas, byla „bělejší než sníh, jemnější než labuť, lesklejší než slonovinová kost a třpytivější než safír“. Romance Oldřich a Božena je předobrazem všech pozdějších dojemných příběhů o tom, jak chudé děvče skrze lásku ke štěstí přišlo.

Za vlasteneckou historkou se však skrývá znepokojivé tajemství. Proč k náhodnému setkání mělo dojít právě v Peruci? Název městečka, ležícího východně od Loun poblíž řeky Ohře, určitě není odvozen od praní prádla, jak tvrdí Kosmas. Podle jazykoznalců stával na tomto místě jakýsi Perutův dvůr. Je pravda, že osobní jméno Peruť (nebo Perut) se mezi našimi slovanskými předky objevovalo poměrně často. Označovalo rváče, zápasníka, tedy někoho, kdo se rád pere! Prát totiž původně znamenalo „mlátit, bušit do něčeho“. Proto se „pralo prádlo“, čili špína se vytloukala bušením dřevěnou palicí do látky rozprostřené na kameni či na prkně v proudící vodě. Existují hypotézy, že právě v Peruci, v rokli, do níž padá voda z nahoře položeného pramene, se mohla nacházet svatyně staroslovanského boha Peruna. Ano, i jeho jméno je odvozeno od toho, že pere (tedy buší) svými blesky do země. Posvátným Perunovým stromem býval dub. Ani ten tu nechybí, i když se mu dnes říká podle knížete Oldřichův.

Vykonal snad Oldřich, ač formálně křesťan, tajnou pouť do Perunovy svatyně, kde se podrobil dávnému rituálu a byl spojen se zdejší kněžkou Boženou (Boží ženou?). To zní zajímavě. Zrovna tak je možné, že si tady pouze užil erotických radovánek s vladyckou dcerou z rodu Křesinů, jejichž tvrz se nacházela nahoře nad studánkou. Ten vztah byl samozřejmě nelegální, neboť Oldřich byl řádně ženat s německou princeznou Gutou. Nedočkal se s ní ovšem žádného dědice. Když tato situace začala být povážlivá (žádný ze tří bratří neměl mužské potomky), rozvzpomněl se Oldřich na svého levobočka Břetislava, vychovávaného do té doby kdesi v ústraní, povolal ho s matkou Boženou ke svému dvoru a prohlásil ho oficiálně za syna. Vyvolalo to značné pobouření mezi zemskými předáky, ale i církevními hodnostáři. Nechtěli Oldřichova „parchanta“ uznat za dědice svatováclavského praporce. Břetislav musel vyvinout značné úsilí, aby se prosadil. Měl však vůli, sílu, odhodlání a důvtip. Jako by se v něm rod občerstvil novou krví. Snad Křesinovské dědictví? Břetislav brzy všem rázně dokázal, že je mnohem schopnější než otec a strýcové, a posléze pozvedl českou zemi z úpadku zpátky k někdejší slávě. Za své hrdinské činy si vysloužil přízvisko „český Achilles“!

Oldřichův dub, nejproslulejší z českých stromů, sní svůj sen ve věčném polostínu na dně hlubokého údolí pod Perucí. Obrovské kořeny zatíná jako dračí spár do strmého břehu nad místem, kde do bočního přítoku Debeřského potoka zurčivými kaskádami spěchá pramenitá voda z Boženiny studny. Jeho stáří je odhadováno na tisíc let, kmen zaujímá obvod 8 metrů a větve dosahují do výše přes 30 metrů. Je zvláštní, že koncem tisíciletí z něj již dvakrát vyšlehly plameny. Jako by se bůh Perun hlásil o svá práva. Původně tu ovšem stály dva strážné duby, každý na jednom břehu potoka. Ten protilehlý se nazýval – jak jinak? – Boženin. Bohužel, už před řadou let uschl a zhroutil se. I ten Oldřichův strom dožívá z posledních sil. Stažený obručemi, v puklině zuhelnatělý, jak se ho nějací vandalové pokoušeli zapálit. Přesto svůj boj nevzdává a každé jaro vyžene několik zelených větví.

Boženina studánka má dnes podobu novogoticky upravené nádržky. Musíme napnout veškerou fantazii, abychom si ji představili v mnohem syrovější raně středověké podobě. Říká se, že údajné praní prádla si lze spíše představit jako rituální koupel v posvátném prameni. Úcta k vodě přežívala v Peruci hodně dlouho. Pamětníci vzpomínali, že ještě v 19. století prý děti, vracející se z lesa s jahodami, nezapomněly potřít jimi ústa Makalovi, hrubě tesané sošce, která stávala ve výklenku zdi nad Boženinou studnou.

Kdo byl Makal? Na Lounsku při řece Ohři tak venkované nazývali vodníka, hastrmana, vodního démona. Cítíme tady blízkost se staroslovanskou bohyní úrodné vláhy Mokoší, ale dokonce i s Mikulášem, svatým patronem námořníků a převozníků, který stával na mostech, než ho později nahradil v této funkci svatý Jan Nepomucký.

Bočnímu údolí, táhnoucímu se od Peruce k Chrastínu, se říká Makův důl. V Čertově mlýně tu prý žil strašný loupežník Makal. Jiná pověst uvádí, že v této rokli se původně rozlévalo tajemné jezírko, v němž se zjevoval duch manželky majitele zdejšího zámku, polského šlechtice Macala. Tento bohatý pán se oženil s dcerou chudého převozníka od Ohře. Společné štěstí jim však nebylo přáno, neboť mladá paní propadla kletbě a krátce po svatbě utonula. Vracela se pak jako bílé zjevení a tak úpěnlivě volala ztraceného miláčka k sobě, až se mladý kníže Macal rozjel na koni přímo do jezírka – a také navždy zmizel pod hladinou. Lidé po tragické události raději jezero vypustili a jeho dno osázeli lesními stromy.

Zajímavá varianta příběhu Oldřicha a Boženy, že?

Ve svahu nad Boženinou studánkou nahradil starou tvrz gotický hrádek. V první písemné zmínce o Peruci z roku 1170 je uváděno, že na něm sídlili synové Sezemy, jenž byl královniným komorníkem. Napřed Měšek a po něm Hroznata. Oba bratři si vysloužili rytířské ostruhy a podnikli poutní cestu do Palestiny. Za vlády rodu Ledeburů (1673 až 1798) byl hrad přestavěn na renesanční zámek pod dohledem italských stavitelů Antonia della Porty a Petra Pavla Columbaniho.

Ze zábradlí mostu nad hradním příkopem na nás hledí dvě sfingy s věčnými otázkami po smyslu života, bohyně úrody na štítu zámeckého průčelí drží železné hrábě… Všechny prvky jako by v Peruci byly posunuty do nečekané polohy. V zámku je dnes muzeum a galerie.

Naproti zámku, za úvozem cesty, se zdvíhá „chrámový pahorek“ s barokním kostelem sv. Petra a Pavla. Podle některých domněnek právě tam stával původní Křesinův dvorec, z něhož pocházela Božena (buď Křesinova dcera, nebo manželka). Je to dost pravděpodobné, neboť první křesťanské kostelíky si stavěla šlechta jako součást svých sídel, aby ukázala své výsadní postavení, ale také aby tyto stavby chránila před zničením rozzlobenými pohany.

Nevíme, jestli Břetislav někdy navštívil místo svého zrození. Možná byl ještě v chlapeckém věku odvezen daleko odtud, aby se snad nestal vůdcem Lučanů, kteří nikdy neměli daleko ke vzpouře proti Přemyslovcům. Údajně byl až do plnoletosti vychováván poustevníkem Prokopem ve svérázném slovanském klášteře u řeky Sázavy. Tam tedy musí směřovat i naše další cesta.


Jak víte z předchozího textu, Boženin dub nedaleko Oldřichova se bohužel nezachoval. Přesto Oldřichův dub, tento nezdolný veterán, není jediným pozoruhodným stromem na Peruci – ačkoli je po právu nejznámější a v roce 1995 byl zařazen na seznam významných stromů UNESCO jako jeden z deseti nejvýznamnějších v Evropě!

My ale neopomineme ani takzvaný Dub pod Perucí, který leží západně od Oldřichova dubu, tedy na druhé straně Oldřichovy ulice. V místních údajích je považován za „potomka“ svého slavnějšího „kolegy“ a v roce 2010 mu naměřili výšku 24 metrů a obvod kmene 410 centimetrů. A do třetice je tu zatím maličký Oldříšek, vysazený v roce 2004 při příležitosti oslav milénia předpokládaného setkání Oldřicha a Boženy, a to u mateřské školky v zámecké zahradě. Přejme mu, ať i on doroste do úctyhodných rozměrů a věkovitosti!

Kolem Oldřicha a „jeho“ dubu se na Peruci všechno točí (jak dosvědčuje i výše položená, pěkně udržovaná Chalupa Za Dubem), všimněme si ale také dalších zajímavostí. Městys nemůže být bez radnice (Oldřichova 49). Ta perucká je památkově chráněná – a souhlasím s popisem památkového ústavu, který o ní říká, že svou fasádou překvapuje. Takovouto novorenesanční stavbu (pochází z roku 1887) byste na Peruci nejspíš nečekali.

To už stoupáme Oldřichovou ulicí k Boženině studánce u severozápadního rohu zámeckého areálu. Zámek byl v době naší návštěvy (prosinec 2019) již částečně zrenovován, a tak nabízel pohled na efektní fasádu. Tvrz, přestavěná koncem 16. století na renesanční sídlo, byla dávného založení (ve sklepení severního křídla bylo nalezeno románské zdivo). Přestavěný zámek však svému novému majiteli, jímž byl šlechtic s předlouhým jménem Hanuš Hruška z Března na Brodci a Selmicích, štěstí nepřinesl. Nejenže se na něm příliš nezdržoval – sídlil v místě, které se do jeho přídomků paradoxně nedostalo, totiž na zámku v Toužetíně –, ale roku 1610 zahynul, když splašení koně cestou z Postoloprt převrhli jeho kočár. I raný novověk měl své dopravní nehody!

Než se zámku ujali Ledeburové, kteří jej obnovili a přestavěli, vystřídaly se v jeho držení dva rody, na které jsme v Praze a okolí narazili v knižní sérii Utajené hrady a zámky: Hýzrlové z Chodů a Carettové z Millesima. Naopak po dbalých stavebnících Ledeburech nacházíme na Peruci Vchynské z Vchynic neboli Kinské a Thun-Hohensteiny, kterým patřila až do roku 1945. V 19. století sem zajížděla snad všechna známá jména národního obrození a vůbec kulturního života (hlavně zásluhou vynikajících kněží Josefa Hausera a Františka Daneše), zatímco můj velký oblíbenec Svatopluk Čech zde dokonce strávil část dětství – u dědečka Františka Čecha v chalupě pod kostelem (dnes už zcela přestavěné čp. 40). A od roku 1947 prakticky až do jeho smrti bychom tu potkávali malíře Emila Fillu, který využíval jižní křídlo jako byt a ateliér (připomíná ho pamětní síň).

Po roce 1989 nový vlastník – obec Peruc – složitě hledal osobu či instituci, která by se této pozoruhodné, ale tehdy už zdevastované památky ujala (za socialismu ji drželo Národní muzeum – se smutnými doklady „péče“, kterou tato opěvovaná instituce věnuje svým méně známým objektům, se bohužel setkáváme leckde a dodnes). Po mnoha peripetiích to však nyní vypadá na šťastný konec, neboť přinejmenším téměř všechny fasády už vypadají skvěle. Během naší návštěvy, v pozdním prosincovém odpoledni, zámecký areál spal, dokonce i listy na hladině Boženiny studánky ležely nehnutě, ale jindy zde panuje čilý stavební ruch. I proto se na Peruc později vydám znovu a věřím, že uvidím už zcela obnovené panské sídlo, patřící k nejkrásnějším ukázkám rokoka u nás. A třeba i sochy z dílny Ignáce Františka Platzera v interiéru – prozatím se musíme spokojit s výtvory, které jsou viditelné zvenčí.

Za pozornost stojí i nedaleká sýpka, stejně jako hostinec nahoře na náměstí (čp. 19). Tato empírová budova sem vnáší řecké motivy a zasloužila by si renovaci, což platí i pro vznosný kostel svatého Petra a Pavla (buďme však vděčni za jeho slušný stav!). Vystavěl jej ve dvacátých letech 18. století Petr Pavel Columbani, původní svatyně je ovšem mnohem starší, jak jste si už přečetli v Otomarově textu. Dynamické průčelí se sochami přitahuje můj pohled jako magnet, úhledná je i fara… Ale radost je pohledět na celé náměstí Emila Filly, kde dále najdeme pěkný a vzorně udržovaný pomník padlých, krucifix, sochu svatého Jana Nepomuckého a zvoničku typu „vidlák“, tedy vzniklou díky rozdvojenému kmeni. Vypadá novodobě, ale nějakých dvě stě let jí bude…

V nejbližším okolí upozorňuji na budovu galerie, dále na už zmiňovanou „čtyřicítku“, spjatou se Svatoplukem Čechem (bylo po něm pojmenováno i toto náměstíčko) – ale hlavně o něco níž na čp. 41. Nejenže si zachovalo starobylý půvab, ale snad právě zde ležel Křesinův dvorec, tedy jedno z klíčových míst našeho vyprávění.

Peručtí se o své místo a jeho odkaz náležitě starají, snad jen zanedbaný pivovar bych jim mírně vytkl (je to podobné jako v nedalekém Smečně). Chátrá severně od zámku (to jest pod ním a na zpáteční cestě k Oldřichovu dubu). Chápu však, že jde o rozsáhlý komplex, a tedy nákladnou investici, pivovar není památkově chráněn, podle dostupných zdrojů je v soukromých rukou… Koncem roku 2019 byste se po pivu ve varně či vodě v Hořejším rybníku pídili marně. Ještě že alespoň z hlediska druhé uvedené tekutiny vše zachraňuje neúnavná Boženina studánka. Voda z ní zurčí kamenným korytem ve strmém srázu a dodává hezkou kulisu – vizuální i akustickou – památnému dubu. Pak však opět beze stopy mizí, neboť Debeřský potok (psán také Débeřský) je během naší návštěvy sice vrchovatě zaplněn, ale pouze spadaným listím.

To však jen na okraj. Peruc a její nejznámější strom, stejně jako zámek a kostel, žijí. To je ta nejlepší zpráva, kterou Vám mohu z této výjimečné lokality poslat.

A na závěr si udělejme krátký výlet jižním směrem, po silnici 237. Zakrátko dorazíme do obce jménem Telce, kde na nás čeká gotický, barokně přestavěný kostel svatého Mikuláše nad vsí.

Pak překročíme hranice okresu Louny a ocitáme se v kladenském. Více než v Telcích je toho k vidění v Klobukách – a tím nemám na mysli jen známý a v České republice zřejmě největší menhir Zkamenělý slouha ještě u cesty z Telců. Na náměstí 9. května nás upoutá fontána jménem Kašna, obligátní pomník válečným obětem – ale hlavně rozlehlý areál sladovny. Je uzavřený a zdá se, že tím nejudržovanějším je právě nápis Sladovna na věži. Bezprostřední zkáza mu zatím nehrozí, takže je na tom lépe než nedaleký a už zaniklý Kellnerův mlýn, ale zasloužil by si větší péči. Byla by ho škoda; už proto, že kdesi uvnitř (snad) roste lípa Svatopluka Čecha. Doufejme, že nenávratně nezmizí jako zdejší tvrz, po které už přinejmenším na povrchu nenajdeme ani stopu (stávala v místě dnešního domu čp. 1).

V ohbí ulice 9. května, respektive na náměstí J. Š. Baara, najdeme naopak udržovanou Malypetrovu vilu. Zdejší bohatí sedláci na tomto místě sídlili už začátkem 18. století – a Jan Malypetr, prvorepublikový politik, je nejznámější postavou této rodiny. Současní vlastníci se o výstavný dům dobře starají.

A poslední pamětihodností, kterou vytáhnu „z klobuku“, je kostel svatého Vavřince, kde na přelomu předminulého a minulého století působil právě Jindřich Šimon Baar. Má (svatostánek, nikoli Baar) obligátní „životopis“: vznikl ve 14. století, v následujícím ho zničili husité, v 18. prošel přestavbou. Kostel sám není zvenčí ničím pozoruhodný, zajímavostí je snad jen vstup do hřbitova přímo zvonovou věží.